Svenska IAEA-klubben

 

Styrelse och funktioner 2017-2018

 

 

 

Ordförande, internationell representant

 

Elisabeth Hidén
Torsgatan 8c
751 35 Uppsala

elisabeth_hiden [sn-a] hotmail.com

0730-407 805

 

 

 

 


Ledamot

 

 

_____ 

 

Sandra Edin

Lilldalsvägen 16
471 94 Kållekärr
sandraedin [sn-a] gmail.com
073-024 05 55

 

 

 

 

Ledamot

 

Teodor Hidén

Körsbärsvägen 4B
114 23 Stockholm
epost [sn-a] domän.com
076-800 55 74

 

 

 

Kassör

 

Lars Johansson

Åby Gård
741 95  Knivsta
lajo_abygard [sn-a] icloud.com
072-556 82 24

 

 

 

 

 

 

 

 

Festkommitté

 

 

 

 

Sammankallande


Mattias Landström

Björkaryd
576 91 Sävsjö

mattiaslandst39 [sn-a] hotmail.com
0382-71004 / (70053)
0703-125135

 

 

 

 

 

Magdalena Lönnlycka 
Hjälshammar
331 93 Värnamo
magdalena.lonnlycka [sn-a] hotmail.com
070-223 36 32

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ekbladh

Applerum 121
388 91 Vassmolösa

per.ekbladh [sn-a] telia.com

0706-2499378

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Klausson
Hollandsresan 145
757 55 Uppsala
t0helkla [sn-a] hotmail.com
073- 981 06 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning

 

 

Sammankallande

 

Håkan Alfredsson

0730-222 139
h.alfredsson [ sn-a ] telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie Persson

073-443 75 30
soffe_djur [ sn-a ] hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Engström

0705-94 39 31

 

 

 

 

 

Bernt Nensén

0704-67 17 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svenskaiaea.se © 2017• Pg 82 33 83-5 •