Svenska IAEA-klubben

 

Vilka är vi?

 

Svenska IAEA-klubben är en idéell förening.

Vi som är medlemmar är värdar inom IAEA/AgriVenture samt forna IAEA/AgriVenture praktikanter.

 

IAEA:s övergripande syfte är att ge ungdomar möjlighet att delta i utbytesprogram och praktisera på värdföretag inom jordbruks- och trädgårdsområdet och närliggande områden. Detta ska ge möjlighet till erfarenheter av livet i en annan kultur och bidra ökad gemensam förståelse mellan länderna som praktikant och värd kommer ifrån. Ett annat viktigt syfte är att ge medlemmarna ökade kunskaper i andra språk.

 

Klubbens syfte är att sprida information om IAEA/AgriVenture bland medlemmar och andra intresserade, samt att ordna sociala träffar för medlemmarna.

 

Vi har fantastisk vänskap och livserfarenheter framförallt från våra värdländer Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada, Japan men också vissa europeiska länder.

 

Som nationell förening har vi också en representant i IAEA:s internationella styrelse.

Mer om...

Utlandspraktik

Arbete - Resor - Spänning

jordbruk - trädgård - vinodling - hästar

 

 

Kalender

Trainee in Sweden?

 

Arkiv

Svenska IAEA-klubben på

facebook

 

Aktiviteter

 

IAEA-länkar

 

 

 

svenskaiaea.se © 2015• Pg 82 33 83-5 •